Uncategorized

Gdy hodowca chce sprzedać świnkę…

Dziś przeniesiemy się w świat produkcji rolnej, a bardziej w kwestie dotyczące hodowli zwierząt. Otóż, aby producent rolny zarobił na tym co hoduje, musi to co wyhodować sprzedać. Jednak nie zawsze on zwykłej umowy sprzedaży tylko umowę kontraktacji. Umowa kontraktacji uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Stronami zawierającymi taką umowę jest producent rolny oraz kontraktujący. Producent… Read More Gdy hodowca chce sprzedać świnkę…

Uncategorized

Co przysługuje wierzycielowi…

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Przepisy tej ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są: przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podmioty prowadzące działalność, osoby wykonujące wolny zawód. Zacznijmy może od tego co… Read More Co przysługuje wierzycielowi…

Uncategorized

O kredycie ciąg dalszy…

Sąd wydał wyrok w sprawie, która dotyczyła wytoczenia powództwa przez kredytobiorców przeciwko bankowi. Powodowie żądali uznania za niedozwolone postanowienia umowy kredytu zawartej z pozwanym Bankiem, odnoszących się do sposobu przeliczania jego spłaty według tabeli kursu franka szwajcarskiego, ustalanego przez Bank. Sąd w wydanym wyroku, uwzględnił powództwo. Bank złożył w tej sprawie apelacje i Sąd Apelacyjny… Read More O kredycie ciąg dalszy…