Zapytanie prawne

Możesz skorzystać z zapytania prawnego, wystarczy że wypełnisz formularz, a my odpowiemy na Twoje pytanie, najszybciej jak to możliwe.

 

Pytania i odpowiedzi:

Czy komornik może zająć całe wynagrodzenie z umowy o pracę ?

Nie, komornik nie może zająć całego wynagrodzenia. Komornik zobowiązany jest pozostawić kwotę wolną od potrąceń co jest równoznaczne z kwotą minimalnego wynagrodzenia.

Dostałem nakaz zapłaty wraz z pozwem, chce się odwołać. Co mam zrobić?

Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi dwa tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami zgodnie z art. 4802 § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego. Ważne jest to, by pamiętać kiedy list został odebrany i odpowiedzieć w terminie, by Sąd nie uznał za spóźniony.

Czy umowa najmu lokalu musi być na piśmie?

Można zawrzeć umowę najmu w formie ustnej, ale do celów dowodowych lepiej jak jest zawarta w formie pisemnej wraz z załącznikiem do umowy – protokołem zdawczo odbiorczym lokalu.

Umowa o pracę na czas określony – ile może trwać ?

Zgodnie z art. 251 § 1 kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony u jednego pracodawcy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Chce założyć sklep internetowy z antykami, czy muszę mieć regulamin ?

Tak, regulamin sklepu internetowego jest obowiązkowy.