Uncategorized

Spółka z o.o. spółka komandytowa jako rozwiązanie dla biznesu…

Mówiąc o spółce z o.o. komandytowej należy najpierw wspomnieć czym jest spółka komandytowa. Otóż spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych, która może zostać założona z inicjatywy przynajmniej dwóch osób (fizycznych i/lub prawnych), gdzie jedna z nich pełni rolę komandytariusza, a druga komplementariusza. Komplementariusze prowadzą sprawy spółki komandytowej oraz reprezentują spółkę na zewnątrz. Odpowiadają oni… Read More Spółka z o.o. spółka komandytowa jako rozwiązanie dla biznesu…