Uncategorized

Odpowiedzialność Kowalskiego – pracownika za szkodę wyrządzoną Nowakowi – pracodawcy….

Kolejny wpis będzie tym razem dotyczył prawa pracy, bowiem te przepisy dotyczą każdego z nas, co pracuje. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy to temat, który może budzić wątpliwości, pytania każdego z nas – jaka jest ta odpowiedzialność. Otóż pracownik, który poprzez niewykonanie lub nieprawidłowe wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi… Read More Odpowiedzialność Kowalskiego – pracownika za szkodę wyrządzoną Nowakowi – pracodawcy….