Uncategorized

Majątkowe i osobiste prawa autora utworu…

Wiemy już co to jest utwór. Teraz czas na treść i rozróżnienie praw autorskich. Przy prawie autorskim możemy wyróżnić: autorskie prawa osobiste oraz majątkowe. Artykuł 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje kwestię dotyczącą osobistych praw autorskich, w którym to mowa, że „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w… Read More Majątkowe i osobiste prawa autora utworu…