Uncategorized

Spółka partnerska niczym idealny tandem…

Spółka partnerska jest jedną z rodzajów ze spółek osobowych uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Spółkę partnerską tworzą wspólnicy zwani partnerami w celu wykonywania wolnego zawodu np. adwokaci. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, np. adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych,… Read More Spółka partnerska niczym idealny tandem…

Uncategorized

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji – czy już może podejmować działalność….?

Dziś zastanowimy się nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Jak już wcześniej wspominaliśmy, aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. W momencie zawarcia takiej umowy, ale jeszcze przed uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego taka spółka otrzymuje miano „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji”. Człon firmy tej… Read More Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji – czy już może podejmować działalność….?

Uncategorized

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy…

Dziś znów postanowiliśmy wrócić na grunt windykacji. Tym razem omówimy zagadnienia związane z tytułem egzekucyjnym i tytułem wykonawczym: co to jest, czym się różnią i do czego, kogo uprawniają. Na początek zajmiemy się tytułem egzekucyjnym. Po wniesieniu przez powoda pozwu do sądu, sąd wydaje nakaz zapłaty lub wyrok, w którym zasądza od pozwanego na rzecz… Read More Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy…

Uncategorized

Kilka słów o wekslach…

Rozpoczynając rozważania na temat weksli, należy na początku zastanowić się nad faktem czym jest owy „Weksel”. Otóż weksel jest papierem wartościowym stanowiącym bezwarunkowe zobowiązanie do zapłacenia przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną określonej na dokumencie sumy pieniężnej w wyznaczonym terminie i miejscu, jego treść i formę dokładnie opisuje ustawa z 28 kwietnia 1936 r.… Read More Kilka słów o wekslach…