Uncategorized

Co przysługuje wierzycielowi…

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Przepisy tej ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są: przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podmioty prowadzące działalność, osoby wykonujące wolny zawód. Zacznijmy może od tego co… Read More Co przysługuje wierzycielowi…