Uncategorized

O kredycie ciąg dalszy…

Sąd wydał wyrok w sprawie, która dotyczyła wytoczenia powództwa przez kredytobiorców przeciwko bankowi. Powodowie żądali uznania za niedozwolone postanowienia umowy kredytu zawartej z pozwanym Bankiem, odnoszących się do sposobu przeliczania jego spłaty według tabeli kursu franka szwajcarskiego, ustalanego przez Bank. Sąd w wydanym wyroku, uwzględnił powództwo. Bank złożył w tej sprawie apelacje i Sąd Apelacyjny… Read More O kredycie ciąg dalszy…

Uncategorized

Co kryć może „umowa frankowa”?

Wcześniej pisaliśmy o tym jak „rozróżnić kredyt frankowy”. Dziś przedstawimy kilka przykładów, co w takiej umowie kredytowej, w jej zapisach może być ukryte, co niekoniecznie jest dobre dla nas – kredytobiorców. Takie zapisy w języku fachowym nazywa się „klauzulami niedozwolonymi” lub „klauzulami abuzywnymi”. Jednym z przykładów klauzuli niedozwolonej jest zapis dotyczący wskazania kwot minimalnych opłat… Read More Co kryć może „umowa frankowa”?