Uncategorized

„Dogadajmy się..”- czyli pierwsza próba ugodowa..

Windykacja polubowna, już sama nazwa wskazuję, że to próba załatwienia sprawy w poprzez kontakt, rozmowę z dłużnikiem w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia. To zazwyczaj na tym etapie sprawy, tzn. zanim sprawa trafi do sądu lub do komornika możemy dogadać się z dłużnikiem na zawarcie z nim ugody lub po prostu nakłonić go do spłaty długu. Ugoda to nic innego jak porozumienie między wierzycielem a dłużnikiem w celu spłaty zadłużenia, zazwyczaj określenie wysokości rat oraz dat do kiedy te raty ma płacić. Istnieje kilka narzędzi, jakimi możemy posługiwać się na etapie polubownym. Pierwszym, o którym już wspomniałam i który pierwszy się nasuwa jest rozmowa z dłużnikiem. Nawiązanie kontaktu i rozmowa, nawet tylko telefoniczna może przynieść olbrzymie skutki, np. dogadamy się na ugodę albo w toku rozmowy uzyskamy informację o majątku dłużnika z jakiego możemy zaspokoić swoje roszczenie już na etapie egzekucji komorniczej. Innymi sposobami są: wysyłka SMSów z zaproszeniem do porozumienia, prośbą o kontakt, by dogadać się co do zadłużenia; korespondencja wysyłana w formie listownej lub mailowej z konkretną propozycją spłaty zadłużenia. Proces polubowny jest bardzo rozbudowany i zróżnicowany. Czynności tego etapu są indywidualnie dostosowane do potrzeb oraz specyfiki danego dłużnika. W związku z tym można byłoby w tym temacie wiele pisać, ale myślę, że takie ogólne wyszczególnienie i zobrazowanie wystarczy, by zrozumieć co to jest „windykacja polubowna”. Jeśli chcecie wiedzieć w tym temacie więcej, bądź nie wiecie jak np. napisać wezwanie do zapłaty dłużnika napiszcie do nas: prawnikwspodnicy@wp.pl – odpowiemy na każdą wiadomość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *