Uncategorized

Makijaż permanentny odszkodowanie

Niezależnie od tego czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną, każdy z nam chce wyglądać zawsze idealnie. Współczesny świat  niestety a może stety wymusza na nas kanony piękna, poprzez głównie social media i filtry jakie często nakładane są na zdjęcia czy filmiki, by lepiej wyglądać.  Wzrasta też zainteresowanie usługami z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii, by poprawić swoją urodę.

Niekiedy jednak jakoś wykonanego zabiegu, jego efekt końcowy mocno odbiega od idealnego i od tego czego oczekujemy, ale przede wszystkim zamiast poprawić naszą urodę nas szpeci.

W ostatnim czasie coraz częściej spotykam się z sytuacjami, gdzie tym nieudanym zabiegiem jest makijaż permanentny i brwi i ust. Niestety moim zdaniem kursy makijażu permanentnego muszą być mocno okrojone w zakresie teorii i/lub praktyki, albo osoby szkolą ce powinny być jeszcze jako mentor przy osobach, które po skończeniu kursu wykonują już te zabiegi.

Zgodnie z art. 444 Kodeksu Cywilnego – odszkodowanie

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Zgodnie z art. 445 Kodeksu Cywilnego  – zadośćuczynienie

W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. (…)

OK, ale co odznaczają te artykuły z Kodeksu Cywilnego ?

Przede wszystkim to, że za nieudany zabieg estetyczny nie tylko należne jest odszkodowanie, ale także i zadośćuczynienie. Ludzie często mylą te dwa pojęcia, a to są dwa odmienne roszczenia. Rozróżnił to Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z dnia 29 czerwca 2017r.  sygn. akt. II Ca 383/17, gdzie Sąd podtrzymał wyrok  z dnia 20 grudnia 2016 r. Sądu Rejonowego w Bełchatowie w zakresie odszkodowania podnosząc jednocześnie kwotę zadośćuczynienia. W uzasadnieniu wyroku tego Sąd wskazał też, że zadośćuczynienie nie może być symboliczne, dla osoby pokrzywdzonej musi zawsze stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość.

W związku z tym pamiętajmy, że w przypadku źle wykonanego makijażu permanentnego nie tylko należy nam się odszkodowanie, ale także i zadośćuczynienie.

Masz pytania – napisz !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *