Uncategorized

Przezorny ubezpieczony

Każdy z nas zna takie powiedzenie „przezorny zawsze ubezpieczony”, ale nie każdy wie, co umowa ubezpieczenia powinna zawierać. Jak większość umów obrotu gospodarczo-prawnego, również i ta jest uregulowana przepisami kodeksu cywilnego. Umowa ubezpieczenia to umowa, według której ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie swej działalności, spełnić określone świadczenie w razie zajścia wypadku przewidzianego w umowie, a… Read More Przezorny ubezpieczony