Uncategorized

Ciężar fiskalny, czyli podatki w spółce z o.o.

Nieodłącznym elementem naszego życia jest ciążący na nas obowiązek podatkowy. Już nawet w Konstytucji jest wzmianka o podatkach. Jedni je kochają, inni nienawidzą- jak ze wszystkim w życiu. Jednakże nie zmienia to faktu, że obowiązek uiszczania danin na rzecz państwa dotyczy każdego, nawet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także jest spółki z o.o. w organizacji. Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód uzyskany przez sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT w wysokości 19%) jako podatek od uzyskanych dochodów. Otrzymany wówczas zysk spółki może być wypłacony wspólnikom w formie tzw. dywidendy, od której należy uiścić podatek. W przypadku wypłaty zysku (dywidendy) wspólnikom spółki z o.o., należy uiścić jeszcze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych także w wysokości 19%. W efekcie ten sam dochód spółki ulega opodatkowaniu dwa razy: podatek CIT i podatek od dywidendy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *