Uncategorized

Mamy pomysł na biznes- zakładamy spółkę … cz.2

Dziś kontynuujemy rozważania na temat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mamy już pomysł na biznes, pierwszych klientów zainteresowanych naszą ofertą i podpisaną umowę u notariusza. Przez pół roku byliśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i co dalej. Kolejnym krokiem jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, potocznie używana nazwa KRS. Nasuwa się od razu pytanie: co zrobić, by uzyskać wpis do KRS? Otóż na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości odnajdziemy wszelkie informacje oraz szablony wniosków jakie należy złożyć. Przybliżymy je dla Was. Pierwszym podstawowym dokumentem jest pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ktoś w naszym imieniu będzie składał wniosek do Sądu Rejestrowego. Byliśmy spółką z o.o. utworzoną na podstawie umowy spółki, w związku z tym koniecznie musimy dołączyć umowę spółki. Do tego dołączamy formularze, które znajdziemy jak już wspomniano na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Podstawowym wnioskiem jest formularz „Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, na końcu którego odnajdziemy także listę dokumentów jakie musimy do niego dołączyć jako załączniki. Do tego dołączamy formularz: „ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI”, „PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI”, „WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU”. Ponadto jeśli nasza spółka ma oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – wniosek o tym tytule. W przypadku, gdy spółka powstała z przekształcenia z innej – wniosek „SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU”. Oprócz tego listę wspólników, w której należy podać imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów, a w przypadku, gdy do rejestru zgłoszono spółkę jednoosobową także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki, do tego oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione oraz poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki, ale także dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, jeżeli o powołaniu nie stanowi umowa spółki. Oprócz tych wszystkich dokumentów musimy koniecznie uiścić opłatę za wpis oraz na ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz dołączyć potwierdzenie tego do kompletu dokumentów. Mamy wymagane dokumenty, opłatę dokonaliśmy, teraz pytanie kolejne: gdzie to wszystko musimy złożyć? Wszystkie te dokumenty składamy do Sądu Rejonowego, w którym jest Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla obszaru, w którym nasza spółka ma siedzibę. Po rozpatrzeniu wniosku następuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli macie jakieś pytanie, wątpliwości co do dokonania rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – napiszcie do nas prawnikwspodnicy@wp.pl, postaramy się w 150% udzielić Wam jasnej odpowiedzi, nawet jeśli uważacie, że to jest niby oczywiste ale jednoczenie mało zrozumiałe. Bowiem czasem te najprostsze rzeczy stają się czasem najtrudniejsze…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *