Uncategorized

Mamy pomysł na biznes – zakładamy spółkę…

Dla wielu początkiem rozpoczęcia własnej działalności jest pomysł z jaką branżą ta działalność będzie powiązana. Możemy uznać, że pierwszym krokiem będzie pomysł, a następnym…jaką formę prawną przyjmiemy. Dziś zajmiemy się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Forma ta jest najpopularniejszą wśród przedsiębiorców. Przedstawmy kilka jej cech, by wiedzieć dokładnie o czym mówimy. Uregulowania prawne o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odnajdziemy w Kodeksie Spółek Handlowych. Spółka z o.o. może być utworzona nawet przez jedną osobę, a wspólnicy spółki są zobowiązani do świadczeń określonych w umowie spółki, ale nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Wniesiony przez wspólników kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5 tysięcy złotych. Organami spółki jest zarząd, który prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Gdy spółkę tworzy jeden wspólnik, to do niego należą wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce. Jeżeli umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny być w umowie określone są to tzw. udziały uprzywilejowane. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Mamy pomysł na działalność, mamy wspólników, kilka podstawowych informacji o formie tej spółki, to następnym krokiem jest utworzenie spółki. W tym celu musimy iść do notariusza i dokonać zawarcia umowy spółki, która będzie zawierała: firmę (nazwę) i siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego oraz informację o udziałach w spółce wspólników. Firma (nazwa) naszej spółki może być dowolna, jednak wymagane jest, aby zawierała oznaczenie ,,spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” albo co najmniej skrót ,,spółka z o. o.” lub ,,sp. z o. o.”. Gdy podpiszemy umowę u notariusza nasza spółka staje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. Wspólnicy spółki mają 6 miesięcy na to, by spółkę zarejestrować w sądzie rejestrowym. Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie albo postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne, a spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd dokona likwidacji. Jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów. Mamy już pomysł, czym chcemy się zajmować, podstawowe informacje o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, możemy rozpoczynać działalność. Więcej informacji w następnym artykule, a tymczasem jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości zapraszamy do kontaktu w komentarzach lub na maila: prawnikwspodnicy@wp.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *