Uncategorized

Prawo autorskie – co to jest i co jemu podlega?

W świecie wszechobecnych social mediów i innych mediów coraz bardziej popularny staje się temat „praw autorskich”. My dziś, w kilku słowach powiemy co jest a co nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Kwestie dotyczące prawa autorskiego reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Krótko mówiąc w szczególności jest to utwór. Jakie utwory? Otóż takie, które są wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe; plastyczne; fotograficzne; architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne; sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; czy też audiowizualne w tym filmowe. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Zgodnie z przepisami ustawy ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. W związku z tym nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Zaś ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Gdy opracujemy cudzy utwór, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest to też przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego – prawo zależne, chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. Gdy mamy do czynienia z bazą danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione, a wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi. Utwór, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem nie uważa się za opracowanie. A co nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego? Nie stanowią: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe. Wkrótce więcej na temat prawa autorskiego…….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *