Uncategorized

Prawo autorskie na facebooku

Mówiąc o prawie autorskim na portalach społecznościowych takich jak Facebook, należałoby zacząć od tego czym jest „prawo autorskie”. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci”. Takim „utworem” mogą być m.in.: utwory wyrażone słowem, znakami graficznymi, plastyczne, czy też muzyczne lub słowno-muzyczne.

Celem prawa autorskiego jest  ochrona „więzi” jaka powstała z autorem dzieła ze stworzonym przez niego dziełem. Nie można się tego prawa ani zrzec ani zbyć.  Władztwo do decydowania o utworze, czy go rozpowszechnić, czy  też sprawowania kontroli nad jego korzystaniem należy do autora.

W dobie Internetu i wszechobecnego wykorzystywania jego dobrodziejstwa w łatwy sposób możemy naruszyć czyjeś prawa autorskie rozpowszechniając określone utwory , materiały nie uzyskując do tego zgody jego  twórcy. Pamiętajmy, że nie należy bezmyślnie kopiować tekstów. Aby wykorzystać daną treść na swojej stronie internetowej, na swoim profilu czy stronie na Facebooku należy skontaktować się z autorem tego dzieła (jeśli jest taka możliwość), by ten wyraził zgodę na wykorzystanie przez nas tego dzieła  albo podać źródło skąd dana rzecz pochodzi.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi na Facebooku dotyczącymi praw i obowiązków użytkowników wszelkie treści jakie są publikowane na Facebooku nie mogą naruszać praw własności intelektualnej innych osób, w tym ich praw autorskich.  Publikowanie treści, utworów innych osób wymaga ich zgody na zrobienie tego . Gdy chcesz opublikować coś na Facebooku możesz odpowiedzieć sobie na kilka pytań: czy wszystko co chce zamieścić stworzyłem sam? Czy nie naruszam czyiś praw autorskich? Najbezpieczniej jest publikowanie na Facebooku czy innych portalach społecznościowych treści, które są utworzone przez nas samych, wtedy będziemy mieć pewność, że prawa autorskie osoby trzeciej nie zostaną naruszone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *