Uncategorized

Dogadajmy się i spiszmy umowę, czyli co powinno być zawarte w dobrej umowie

Dzisiejszy wpis będzie trochę bardziej techniczny niż merytoryczny czy refleksyjny. Często ludzie zgłaszają się do prawników, by ci napisali dla nich umowy, takie dokumenty, które w 100 % zabezpieczałyby ich interesy. W sumie taki właśnie jest główny cel umowy, spisuje się ją, by w razie późniejszych konfliktów, kwestii spornych rozwiązywała niepotrzebne nieścisłości. Co powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa? Może się nad tym zastanawialiście, a może uznajecie to za rzeczy oczywiste, że nie zwracacie na nie uwagi. Umowa jest to porozumienie dwóch lub więcej stron ustalając ich prawa i obowiązki. Na początku każdej umowy powinna być jej nazwa, czego dotyczy, np. „umowa sprzedaży” z datą i miejscem jej zawarcia. Następnie powinny być określone strony, które ją zawierają. Dokładnie sprecyzowane, jeśli to osoby fizyczne to podanie adresu, nr Pesel lub nr dowodu osobistego, w przypadku działalności gospodarczych lub spółek, oprócz adresu, także nr NIP lub KRS. Następnie należy określić przedmiot umowy, czego dotyczy, miejsce spełnienia świadczenia (czyli wykonania umowy), określić termin jej wykonania lub na jaki czas jest zawarta oraz wynagrodzenie. Kolejnym elementem jest określenie praw i obowiązków stron, a następnie ogólnych informacji dotyczących sposobów rozwiązania umowy, sposobów rozstrzygnięcia ewentualnych sporów oraz podpisy wszystkich stron zawierających daną umowę. To są tylko główne elementy umowy, które powinny się w każdej zawrzeć. Musimy jednak pamiętać, że każda umowa jest inna i oprócz tych niezbędnych elementów musimy naszą umowę też w pewien sposób „dopasować” do sytuacji, okoliczności jej zawarcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *