Uncategorized

Zarządca Sukcesyjny – jak ustanowić ?

   Ustawa z 5 lipca 2018 roku uregulowała kwestie zarządu sukcesyjnego w momencie śmierci Przedsiębiorcy. Artykuł 6 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym wskazuje podstawowe warunki do ustanowienia zarządu sukcesyjnego, czyli kwestie powołania zarządcy sukcesyjnego oraz ujawnienie takiego powołania poprzez wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Tych dwóch czynności może dokonać Przedsiębiorca chcący… Read More Zarządca Sukcesyjny – jak ustanowić ?

Uncategorized

Przekazanie firmy z Ojca na Syna, czyli sukcesja firmy rodzinnej

Od 25 listopada zaczęła obowiązywać ustawa o zarządzie sukcesyjnym, najbardziej istotny jest to temat dla małych i średnich firm. Ustawa ta to zbiór przepisów dotyczących zarządzaniu kryzysowym w wypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej. Cały proces ma polegać na szukaniu nowego przywództwa w firmie, pokonaniu kryzysu i decyzji o nowej wizji… Read More Przekazanie firmy z Ojca na Syna, czyli sukcesja firmy rodzinnej

Uncategorized

Kto odpowiada za długi, gdy spółka staje się niewypłacalna

     Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, gdy egzekucja wobec spółki staje się bezskuteczna za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie członkowie zarządu. Członek zarządu może się jednak uwolnić  od odpowiedzialności, m.in. w sytuacji, gdy wykaże on, że w odpowiednim czasie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania… Read More Kto odpowiada za długi, gdy spółka staje się niewypłacalna