Uncategorized

Przekazanie firmy z Ojca na Syna, czyli sukcesja firmy rodzinnej

Od 25 listopada zaczęła obowiązywać ustawa o zarządzie sukcesyjnym, najbardziej istotny jest to temat dla małych i średnich firm. Ustawa ta to zbiór przepisów dotyczących zarządzaniu kryzysowym w wypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej. Cały proces ma polegać na szukaniu nowego przywództwa w firmie, pokonaniu kryzysu i decyzji o nowej wizji firmy w kolejnym pokoleniu jej działania. Ustawa ta daje rodzinie oraz firmie tylko doraźną ochronę i czas załatwienie formalności czy dalej kontynuować prowadzenie firmy.  

Ale aby mówić o sukcesji powinniśmy najpierw wytłumaczyć co to jest sukcesja. Sukcesja jest procesem przekazywania przedsiębiorstwa dzieciom lub innym członkom rodziny, ma ona podstawowe znaczenie dla przedsiębiorstw rodzinnych. Sukcesja ma zapewnić ciągłość, a zarazem rozwój biznesu przy jednoczesnym zabezpieczeniu pozycji aktualnego właściciela firmy. Kolejne pokolenia zapewniają trwałą organizację firmy, ciągłość jej działania odzwierciedlając jej ideały, wartości oraz cele rodzinne. Sukcesja może także polegać na działaniach takich jak np.  sprzedaży przedsiębiorstwa i zapewnieniu dobrobytu rodzinie i pozostawienie biznesu w polskich rękach. Najważniejsze w postępowaniu sukcesyjnym jest postawienie odpowiednich celów oraz przyjęcie stosownej strategii i wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej. Te wyznaczniki determinują dalszy proces sukcesji. Dlatego też jednym z decydujących czynników zapewniających sprawną, a zarazem przeprowadzenie szybkiej sukcesji jest przemyślany wybór oraz wybranie odpowiedniej formy prawnej prowadzonego biznesu. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze ze zabezpieczenie ciągłości procesów biznesowych, który obejmowałby zarówno działania zapobiegawcze mające na celu niedopuszczenie do utraty majątku jak i wdrożenie planów pozwalających na jak najszybsze jego odtworzenie w razie śmierci właściciela.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *