Uncategorized

Przezorny ubezpieczony

Każdy z nas zna takie powiedzenie „przezorny zawsze ubezpieczony”, ale nie każdy wie, co umowa ubezpieczenia powinna zawierać. Jak większość umów obrotu gospodarczo-prawnego, również i ta jest uregulowana przepisami kodeksu cywilnego. Umowa ubezpieczenia to umowa, według której ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie swej działalności, spełnić określone świadczenie w razie zajścia wypadku przewidzianego w umowie, a… Read More Przezorny ubezpieczony

Uncategorized

Najważniejsze rzeczy dotyczące najmu

Wielu z nas miała do czynienia przynajmniej raz  w życiu z wynajmem. Z prawniczego punktu widzenia trzeba wiedzieć, że przepisy dotyczące najmu uregulowane są w kodeksie cywilnym. Przepisy te określają, że ” przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony… Read More Najważniejsze rzeczy dotyczące najmu