Uncategorized

Zarobić na niezapłaconych fakturach – czemu nie

Każdy kto prowadzi swoją firmę może się spotkać z sytuacją, gdy klient nie zapłaci za towar lub usługę. Zastanawiasz się co zrobić, czy odpuścić czy podjąć próbę odzyskania należności. Często odpuszczamy, bo obawiamy się wysokich kosztów. A to błąd ! Nawet jeśli jest to niewielka kwota, nie wolno odpuszczać. W końcu to są nasze pieniądze.

Pamiętajmy, że w momencie, gdy przysługują nam odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługuje nam także zryczałtowana kwota dochodzenia należności. Przed dniem 1 stycznia 2020r. była ta równowartość 40 Euro – niezależnie od kwoty zobowiązania. Od 1 stycznia 2020r. zmieniły się przepisy ustawy i wierzycielowi przysługuje rekompensata w wysokości zależnej od kwoty naszego roszczenia.

I tak wierzycielowi będzie przysługiwać rekompensata od dłużnika w następującej wysokości:

1)  gdy wartość świadczenia pieniężnego nie będzie przekraczała 5000 złotych jest to równowartość 40 Euro

2) gdy wartość świadczenia pieniężnego będzie pomiędzy 5000 złotych a 50 000 złotych jest to równowartość 70 Euro

3) gdy wartość świadczenia pieniężnego nie będzie powyżej kwoty 50 000 złotych jest to równowartość 100 Euro. 

 Ok, ktoś zapyta teraz, ale według jakiego kursu Euro to przeliczyć na złotówki – otóż kwota zwrotu dla wierzyciela przeliczona jest na złote według średniego kursu Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
Zobaczmy to na przykładzie:
 faktura była wystawiona dnia 1.02.2019r. z 7-dniowym terminem płatności
termin płatności przypadał na dzień 8.02.2019r.
odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługują od 9.02.2019r.
rekompensata przysługuje zatem według kursu NBP na dzień 31.01.2019r., bowiem jest to ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego wymagalność roszczenia.
Jeśli coś jest niejasne, budzi Twoje wątpliwość – zapraszam do kontaktu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *