Uncategorized

Gdy nie mamy ślubu a jest dziecko …… co dalej

Przyjęta tradycja jest, że dwoje dorosłych ludzi spotykają się, są zaręczyny , ślub a potem dzieci …. co wtedy, gdy ślubu nie mamy, a pojawia się dziecko... czyje nazwisko nosi …. czy ojciec może decydować o dziecku …. skąd chociażby w szpitalu będą wiedzieć, że ten konkretny Jan Kowalski jest ojcem nowonarodzonego dziecka

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki. W przypadku, gdy nie ma związku małżeńskiego należy złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa zgodnie z art. 63 Prawa o aktach stanu cywilnego.

Uznanie ojcostwa następuje poprzez złożenie oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Ale co to jest to oświadczenie o uznaniu ojcostwa – najprościej tłumacząc rodzice dziecka ustalają kwestie praw do nowonarodzonego dziecka czyli chociażby jakie nazwisko dziecko będzie nosić. Gdy protokół uznania zostanie sporządzony od tego momentu ojciec dziecka może także podejmować decyzję w sprawach związanych z dzieckiem m.in. w kwestii uzyskania informacji o stanie zdrowia, uzyskać akt urodzenia.

Uznanie ojcostwa jest o tyle istotne, że w momencie , gdy rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim to ustalane jest prawo do alimentów, bowiem wskazany Jan Kowalski w razie spraw związanych z alimentami to on będzie zobowiązany je uiszczać a nie Zenek Nowak, który nie jest wskazany w oświadczeniu.

W przypadku śmierci ojca dziecka, a jeśli rodzice nie byli w związku małżeńskim to także reguluje kwestie dziedziczenia przez takie dziecko majątku po zmarłym ojcu. Ale o dziedziczeniu to w kolejnym artykule….

 

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/photos/ojciec-i-syn-dziecko-ojciec-rodzina-1153919/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *