Uncategorized

Zarządca Sukcesyjny – „nowy szef” ?

   Jak wspominałam we wcześniejszych artykułach w lipcu ubiegłego roku weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Reguluje ona kwestie dotyczące zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy. Zarządca sukcesyjny otrzymał dosyć szerokie uprawnienia do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca taki może samodzielnie dokonywać czynności zwykłego zarządu w przedsiębiorstwie.  W przypadku przekroczenia zakresu zwykłego zarządu wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa lub gdy jej brak zezwolenie sądu. Ustawa daje też możliwość prowadzenia spraw przedsiębiorstwa innym osobom wskazanym w ustawie w zakresie tzw. czynnościach zachowawczych czyli np. zachowaniu majątku przedsiębiorstwa w spadku i możliwości dalszego prowadzenia spraw lub uniknięcia poważnej szkody. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, zarządca w sprawach wynikających z prowadzenia spraw przedsiębiorstwa w spadku posługuje się dotychczas obowiązującą firmą zmarłego przedsiębiorcy z dopiskiem „w spadku” co musi być też uwzględnione w danych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Co ważne dla pracowników tego przedsiębiorca to zarządca sukcesyjny może kontynuować stosunki pracy, bowiem ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem wprowadziła zmiany dające możliwość kontynuowania zatrudnienia pracowników przedsiębiorcy który zmarł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *