Uncategorized

Zmiany w sprawach gospodarczych po 7 listopada 2019r.

7 listopada 2019r. weszła w życie bardzo duża nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jedną z kluczowych zmian dla przedsiębiorców jest powrót sprawy gospodarczej.

Pojawił się nowy katalog spraw gospodarczych, do których należeć mają wszelkie stosunki cywilne między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności. Należy jednak pamiętać, że przed wdaniem się w spór sądowy, by sprawdzić, która sprawa się kwalifikuje jako sprawa gospodarcza.

Dość istotną zmianą jest to, że ustawodawca zauważył już, że istniejemy w XXI wieku i porozumiewamy się mailowo. bowiem już w pozwie powód zobowiązany jest do wskazania swojego adresu mailowego albo wskazać, że go nie posiada. Jeśli chodzi o pozwanego, będzie on zobowiązany do wskazania tego w pierwszym piśmie procesowym np. odpowiedzi na pozew, sprzeciw.

Należy wskazać, że powód będzie musiał wskazać wszystkie twierdzenia i dowody już w pozwie. Pozwany będzie zobowiązany to zrobić w odpowiedzi na pozew. Dowody, które zostaną wniesione później sąd pominie. Jedyny przypadek, by sąd uwzględnił późniejszy wniosek dowodowy, by strona uprawdopodobni, dlaczego nie mogła przedstawić go szybciej.

Co istotne, postępowanie w sprawie gospodarcze ma trwać maksymalnie 6 miesięcy, a nie ciągnęły się przez długie, dłuuuugie miesiące.

Najważniejszym dowodem w postępowaniu ma być dokument, zeznania świadków, tylko w przypadku okoliczności, które będą tego wymagały, a forma dokumentowa dowodu nie wypełni postępowania dowodowego.

To tylko ogólny wycinek zmian, które weszły do procedury cywilnej 7 listopada. Czas pokaże czy te zmiany wyjdą nam na dobre.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *