Uncategorized

Prawo autorskie na facebooku

Mówiąc o prawie autorskim na portalach społecznościowych takich jak Facebook, należałoby zacząć od tego czym jest „prawo autorskie”. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci”. Takim „utworem” mogą być m.in.: utwory wyrażone… Read More Prawo autorskie na facebooku

Uncategorized

Dogadajmy się i spiszmy umowę, czyli co powinno być zawarte w dobrej umowie

Dzisiejszy wpis będzie trochę bardziej techniczny niż merytoryczny czy refleksyjny. Często ludzie zgłaszają się do prawników, by ci napisali dla nich umowy, takie dokumenty, które w 100 % zabezpieczałyby ich interesy. W sumie taki właśnie jest główny cel umowy, spisuje się ją, by w razie późniejszych konfliktów, kwestii spornych rozwiązywała niepotrzebne nieścisłości. Co powinna zawierać… Read More Dogadajmy się i spiszmy umowę, czyli co powinno być zawarte w dobrej umowie

Uncategorized

Przezorny ubezpieczony

Każdy z nas zna takie powiedzenie „przezorny zawsze ubezpieczony”, ale nie każdy wie, co umowa ubezpieczenia powinna zawierać. Jak większość umów obrotu gospodarczo-prawnego, również i ta jest uregulowana przepisami kodeksu cywilnego. Umowa ubezpieczenia to umowa, według której ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie swej działalności, spełnić określone świadczenie w razie zajścia wypadku przewidzianego w umowie, a… Read More Przezorny ubezpieczony

Uncategorized

Najważniejsze rzeczy dotyczące najmu

Wielu z nas miała do czynienia przynajmniej raz  w życiu z wynajmem. Z prawniczego punktu widzenia trzeba wiedzieć, że przepisy dotyczące najmu uregulowane są w kodeksie cywilnym. Przepisy te określają, że ” przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony… Read More Najważniejsze rzeczy dotyczące najmu

Uncategorized

Krótka refleksja…

Po roku istnienia „Prawnika w spódnicy”, obserwacji ludzi, rynku, ale także będąc uczestnikiem biernym lub czynnym wielu wydarzeń oraz sytuacji naszły mnie pewne refleksje. Jeden z pierwszych wpisów na blogu dotyczył tego, że ludzie traktują prawników jako zło czasem konieczne. Konieczne dopiero wtedy, gdy już się wszystko tak zawaliło, że sami nie są sobie w… Read More Krótka refleksja…

Uncategorized

Gdy hodowca chce sprzedać świnkę…

Dziś przeniesiemy się w świat produkcji rolnej, a bardziej w kwestie dotyczące hodowli zwierząt. Otóż, aby producent rolny zarobił na tym co hoduje, musi to co wyhodować sprzedać. Jednak nie zawsze on zwykłej umowy sprzedaży tylko umowę kontraktacji. Umowa kontraktacji uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Stronami zawierającymi taką umowę jest producent rolny oraz kontraktujący. Producent… Read More Gdy hodowca chce sprzedać świnkę…

Uncategorized

Co przysługuje wierzycielowi…

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Przepisy tej ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są: przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podmioty prowadzące działalność, osoby wykonujące wolny zawód. Zacznijmy może od tego co… Read More Co przysługuje wierzycielowi…

Uncategorized

O kredycie ciąg dalszy…

Sąd wydał wyrok w sprawie, która dotyczyła wytoczenia powództwa przez kredytobiorców przeciwko bankowi. Powodowie żądali uznania za niedozwolone postanowienia umowy kredytu zawartej z pozwanym Bankiem, odnoszących się do sposobu przeliczania jego spłaty według tabeli kursu franka szwajcarskiego, ustalanego przez Bank. Sąd w wydanym wyroku, uwzględnił powództwo. Bank złożył w tej sprawie apelacje i Sąd Apelacyjny… Read More O kredycie ciąg dalszy…

Uncategorized

Co kryć może „umowa frankowa”?

Wcześniej pisaliśmy o tym jak „rozróżnić kredyt frankowy”. Dziś przedstawimy kilka przykładów, co w takiej umowie kredytowej, w jej zapisach może być ukryte, co niekoniecznie jest dobre dla nas – kredytobiorców. Takie zapisy w języku fachowym nazywa się „klauzulami niedozwolonymi” lub „klauzulami abuzywnymi”. Jednym z przykładów klauzuli niedozwolonej jest zapis dotyczący wskazania kwot minimalnych opłat… Read More Co kryć może „umowa frankowa”?

Uncategorized

Rozróżnijmy Franka…

Często potocznie używamy określenia „kredyt frankowy” czy „kredyt we frankach”, czy poprawnie? Dziś wyjaśnimy krótko na czym polegają dwa rodzaje kredytów związanych z walutą franka szwajcarskiego. Pierwszy rodzaj kredytu jaki w swojej ofercie posiadały banki to <strong>kredyt indeksowany</strong>, czyli taki który był wyrażony w walucie polskiej, a w dniu wypłaty jego saldo przeliczono na walutę… Read More Rozróżnijmy Franka…